Algemene Voorwaarden

Meld u aan op onze mobiele website en check wekelijks Mobile-Maestro.com. Hiervoor bedragen de kosten €10 per maand. Voor meer informatie ga naar de website www.mobile-maestro.com, mail naar nl@mobile-maestro.com of bel naar 0800-4090008.
Mobile Maestro is een abonnementsdienst waar je ongelimiteerd, uitdagende cursussen kunt volgen. Als je de dienst gebruikt, erken en bevestig je dat je onze voorwaarden accepteert en dat je hieraan voldoet. Onder 18 jaar: vraag toestemming aan je ouders of de eigenaar van de telefoon.
Mobile Maestro is niet gelieerd aan, gesponsord door of goedgekeurd door een van de vermelde producten of retailers. Handelsmerken, dienstmerken, logo's (waaronder, zonder beperking, de individuele namen van producten en retailers) zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Dit is een dienst van Wireless Works B.V. Naarderweg 16 1217 GL, Hilversum, BTW-nr. NL8568.55.662.B01, geregistreerd bij KvK onder nummer 67161758. Wireless Works B.V. werkt volgens de richtlijnen voor SMS/MMS/LBS diensten.

Toepasselijkheid

1.1 Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op en maken daarnaast deel uit van alle aanbiedingen en transacties, die onder de digitale diensten worden aangeboden door Mobile Maestro via de telecomprovider waarmee de eindgebruiker een contract heeft afgesloten. De digitale diensten, die worden aangeboden door Mobile Maestro, bevatten online games die op verschillende toestellen te benaderen zijn.
1.2 Deze algemene voorwaarden zouden kunnen afwijken mits er voorafgaand schriftelijk toestemming is gegeven door Mobile Maestro.

Levering van de dienst Mobile Maestro

2.1 De dienst wordt door de gebruiker opgevraagd bij Mobile Maestro, die deze vervolgens levert via de mobiele telecom aanbieder van de gebruiker zelf.

Aanmelding van de dienst

3.1 Nadat de gebruiker via de betaalmodule op de website van Mobile Maestro een succesvolle inschrijving heeft verricht, ontvangt deze daar een bevestiging van via SMS en via de website.
3.2 Na aanmelding zal de gebruiker ingeschreven staan als abonnee en zal deze geregistreerd blijven totdat deze wordt opgezegd door de gebruiker zelf.
3.3 Als gebruiker dient u minimaal 18 jaar oud te zijn . Wanneer u geen eigenaar bent van het toestel en de daarbij horende telecomaansluiting, dient u toestemming te vragen aan de rekeninghouder, ouder, voogd of werknemer om gebruik te kunnen maken van onze dienst. Wanneer u zich inschrijft voor Mobile Maestro gaan wij ervan uit dat deze toestemming is verkregen.
3.4 Per maand wordt er € 10 in rekening gebracht voor het gebruik van deze dienst. Dit is terug te vinden op uw mobiele factuur.

Hoe werkt de dienst

4.1 Via uw mobiele telefoon meldt u zich aan voor Mobile Maestro.
4.2 Wanneer u succesvol bent aangemeld voor de dienst via de betaalpagina ontvangt u direct een gratis SMS-bericht met de link naar de portal.
4.3 Voor deze dienst betaalt u €10 per maand en kunt u onbeperkt gebruik maken van alle cursussen, die in de portal van Mobile Maestro staan.

Prijswijzigingen

5.1 Mobile Maestro behoudt zich het recht voor om prijzen van de dienst aan te passen. Voor bestaande leden zal dit via een SMS-bericht worden aangekondigd. Voor nieuwe leden zal dit op voorhand worden aangegeven.

Opzeggen van de dienst

6.1 Het opzeggen van de dienst kan eenvoudig via de website van e-bill.mobi. Of neem contact op met de helpdesk, dit kan via 0800-4090008 of mailen naar nl@mobile-maestro.com.
6.2 Mobile Maestro is enkel opgezegd als de gebruiker daar een bevestiging van krijgt via SMS. Wanneer een abonnee om wat voor reden dan ook niet betaalt voor de dienst, kan Mobile Maestro de toegang tot de portal ontzeggen zonder de gebruiker daar op voorhand toestemming voor te vragen.
6.3 Mobile Maestro zal geen aansprakelijkheid aanvaarden van de abonnee wegens het annuleren van de dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en licenties liggen bij de aanbieder van de dienst. Wanneer u gebruik maakt van de dienst gaat u ermee akkoord dat deze niet naar u worden overgedragen en dat u de aangeboden producten niet zult doorverkopen of op welke vorm dan ook distribueren. Mocht dat toch het geval zijn, dan bent u in overtreding en zullen er maatregelen worden getroffen. Als abonnee krijgt u toegang tot 1 exemplaar van de producten voor eigen gebruik.

Afstand aansprakelijkheid

8.1 Als gebruiker kunt u de aanbieder niet aansprakelijk stellen voor enige schade, die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze dienst. Bij aanmelding gaat u hier automatisch mee akkoord.
8.2 De dienst wordt aangeboden, zoals die is en zal geen vorm van enige garantie bevatten.
8.3 U stemt er mee in dat het gebruik van deze dienst op eigen verantwoording geschiedt. Extra kosten die in rekening worden gebracht door het gebruik van uw internetverbinding bij de telecomaanbieder kunnen niet worden verhaald op de aanbieder.

De verwerking van uw gegevens

9.1 Om de dienst werkend te kunnen krijgen zal de aanbieder bepaalde gegevens van u opslaan, hoe hiermee wordt omgegaan staat vermeld in de Privacy Policy.
9.2 De aanbieder behoudt zich het recht voor om o.a. het mobiele nummer van de gebruiker voor promotionele doeleinden te gaan gebruiken.

Juridisch

10.1 Het gebruik van deze dienst is onderworpen aan de wetten en rechten van Nederland.

Slotbepaling

11.1 De algemene voorwaarden zijn ten alle tijde beschikbaar op de website van Mobile Maestro. Daarnaast kan deze kosteloos opgevraagd worden.
11.2 Mobile Maestro heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op de website van de aanbieder. Abonnees zullen daar ten alle tijde van op de hoogte worden gesteld.
11.3 Contact opnemen met Mobile Maestro van via e-mail of telefonisch, deze gegevens zijn te vinden in de Veelgestelde Vragen van de aanbiederswebsite.